کمترین: 
1321.72
بیشترین: 
1328.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.12
زمان: 
1/9 23:55
قیمت اونس طلا امروز 9 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 9 فروردین 1397 , 1325.12 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398