کمترین: 
7374.1
بیشترین: 
7944.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7493.6
زمان: 
1/9 22:00
قیمت بیت کوین امروز 9 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 7493.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":7940.5},{"date":"1397/01/09 00:30","price":7904.5},{"date":"1397/01/09 01:00","price":7924.9},{"date":"1397/01/09 01:30","price":7899.8},{"date":"1397/01/09 02:00","price":7886},{"date":"1397/01/09 04:30","price":7944.9},{"date":"1397/01/09 05:00","price":7915.9},{"date":"1397/01/09 05:30","price":7934.7},{"date":"1397/01/09 07:30","price":7893.8},{"date":"1397/01/09 08:00","price":7865.1},{"date":"1397/01/09 08:30","price":7868.4},{"date":"1397/01/09 09:00","price":7699.9},{"date":"1397/01/09 09:30","price":7628.9},{"date":"1397/01/09 10:00","price":7631.5},{"date":"1397/01/09 10:30","price":7554.8},{"date":"1397/01/09 11:00","price":7596.4},{"date":"1397/01/09 11:30","price":7614},{"date":"1397/01/09 12:00","price":7548.9},{"date":"1397/01/09 12:30","price":7536.5},{"date":"1397/01/09 13:30","price":7553.5},{"date":"1397/01/09 14:30","price":7490},{"date":"1397/01/09 15:00","price":7477.9},{"date":"1397/01/09 16:30","price":7468.9},{"date":"1397/01/09 17:00","price":7507.1},{"date":"1397/01/09 19:30","price":7374.1},{"date":"1397/01/09 20:00","price":7383.2},{"date":"1397/01/09 20:30","price":7430},{"date":"1397/01/09 21:00","price":7523.1},{"date":"1397/01/09 22:00","price":7493.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398