کمترین: 
717400
بیشترین: 
720900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717400
زمان: 
1/8 18:20
قیمت طلای متفرقه امروز 8 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 717400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 13:05","price":720900},{"date":"1397/01/08 13:50","price":720400},{"date":"1397/01/08 13:55","price":720800},{"date":"1397/01/08 15:40","price":719500},{"date":"1397/01/08 16:35","price":718500},{"date":"1397/01/08 18:20","price":717400}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398