کمترین: 
5015
بیشترین: 
5015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5015
زمان: 
1/8 12:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 8 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 5015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 12:40","price":5015}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398