کمترین: 
96747.7
بیشترین: 
96938.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96938.9
زمان: 
1/8 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 8 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 96938.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 10:20","price":96747.7},{"date":"1397/01/08 13:20","price":96938.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399