کمترین: 
43
بیشترین: 
44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44
زمان: 
1/8 13:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 10:10","price":43},{"date":"1397/01/08 13:00","price":44}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398