کمترین: 
6195
بیشترین: 
6215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6195
زمان: 
1/8 11:40
قیمت یورو امروز 8 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 فروردین 1397 , 6195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 10:10","price":6215},{"date":"1397/01/08 10:40","price":6210},{"date":"1397/01/08 11:40","price":6195}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398