کمترین: 
4980
بیشترین: 
5070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5046
زمان: 
1/8 19:40
قیمت دلار امروز 8 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 8 فروردین 1397 , 5046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 10:10","price":5044},{"date":"1397/01/08 10:30","price":5034},{"date":"1397/01/08 10:40","price":5039},{"date":"1397/01/08 11:00","price":5049},{"date":"1397/01/08 11:40","price":5034},{"date":"1397/01/08 12:00","price":5069},{"date":"1397/01/08 12:40","price":5070},{"date":"1397/01/08 13:30","price":5062},{"date":"1397/01/08 14:40","price":5057},{"date":"1397/01/08 15:10","price":5061},{"date":"1397/01/08 15:50","price":5064},{"date":"1397/01/08 17:10","price":5068},{"date":"1397/01/08 19:30","price":4980},{"date":"1397/01/08 19:40","price":5046}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398