کمترین: 
2217.2
بیشترین: 
2217.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2217.2
زمان: 
1/8 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 2217.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":2217.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398