کمترین: 
12076.7
بیشترین: 
12076.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12076.7
زمان: 
1/8 09:10
قیمت بات تایلند امروز 8 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 فروردین 1397 , 12076.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":12076.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398