کمترین: 
9802.8
بیشترین: 
9802.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9802.8
زمان: 
1/8 09:10
قیمت ریال عمان امروز 8 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 9802.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":9802.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398