کمترین: 
1005.2
بیشترین: 
1005.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005.2
زمان: 
1/8 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 8 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 1005.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":1005.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398