کمترین: 
12551.1
بیشترین: 
12551.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12551.1
زمان: 
1/8 09:10
قیمت دینار کویت امروز 8 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 12551.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":12551.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398