کمترین: 
489
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489
زمان: 
1/8 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 8 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":489}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398