کمترین: 
3982.3
بیشترین: 
3982.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3982.3
زمان: 
1/8 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 3982.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":3982.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398