کمترین: 
3573.2
بیشترین: 
3573.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3573.2
زمان: 
1/8 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 8 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 3573.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":3573.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398