کمترین: 
3769.4
بیشترین: 
3769.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.4
زمان: 
1/8 09:10
قیمت دلار امروز 8 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 8 فروردین 1397 , 3769.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 09:10","price":3769.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398