پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
682900
بیشترین: 
688900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
684300
زمان: 
1/8 12:35
قیمت آبشده جهانی امروز 8 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 684300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":685200},{"date":"1397/01/08 00:05","price":685300},{"date":"1397/01/08 00:10","price":685200},{"date":"1397/01/08 00:15","price":685100},{"date":"1397/01/08 00:20","price":684800},{"date":"1397/01/08 00:25","price":684900},{"date":"1397/01/08 00:30","price":684600},{"date":"1397/01/08 00:35","price":684900},{"date":"1397/01/08 00:45","price":685000},{"date":"1397/01/08 00:55","price":685200},{"date":"1397/01/08 01:10","price":685100},{"date":"1397/01/08 01:25","price":685000},{"date":"1397/01/08 01:30","price":685100},{"date":"1397/01/08 01:35","price":685300},{"date":"1397/01/08 02:35","price":685500},{"date":"1397/01/08 02:40","price":685700},{"date":"1397/01/08 02:45","price":685600},{"date":"1397/01/08 02:50","price":685500},{"date":"1397/01/08 02:55","price":685600},{"date":"1397/01/08 03:00","price":685500},{"date":"1397/01/08 03:05","price":685400},{"date":"1397/01/08 03:10","price":685500},{"date":"1397/01/08 03:25","price":685700},{"date":"1397/01/08 03:35","price":685500},{"date":"1397/01/08 03:40","price":685400},{"date":"1397/01/08 03:50","price":685200},{"date":"1397/01/08 03:55","price":685100},{"date":"1397/01/08 04:00","price":684900},{"date":"1397/01/08 04:05","price":684800},{"date":"1397/01/08 04:10","price":684900},{"date":"1397/01/08 04:20","price":685200},{"date":"1397/01/08 04:30","price":685300},{"date":"1397/01/08 04:35","price":685200},{"date":"1397/01/08 04:45","price":685300},{"date":"1397/01/08 04:50","price":685100},{"date":"1397/01/08 05:00","price":685200},{"date":"1397/01/08 05:10","price":685500},{"date":"1397/01/08 05:25","price":685700},{"date":"1397/01/08 05:40","price":685500},{"date":"1397/01/08 05:45","price":685400},{"date":"1397/01/08 05:50","price":685500},{"date":"1397/01/08 06:05","price":686300},{"date":"1397/01/08 06:10","price":686200},{"date":"1397/01/08 06:25","price":686100},{"date":"1397/01/08 06:40","price":685800},{"date":"1397/01/08 06:45","price":685600},{"date":"1397/01/08 06:55","price":685800},{"date":"1397/01/08 07:00","price":685900},{"date":"1397/01/08 07:05","price":686000},{"date":"1397/01/08 07:10","price":686100},{"date":"1397/01/08 07:20","price":686200},{"date":"1397/01/08 07:35","price":686000},{"date":"1397/01/08 07:40","price":686100},{"date":"1397/01/08 08:10","price":686000},{"date":"1397/01/08 08:30","price":685900},{"date":"1397/01/08 08:40","price":685500},{"date":"1397/01/08 08:45","price":685200},{"date":"1397/01/08 08:50","price":685000},{"date":"1397/01/08 08:55","price":684900},{"date":"1397/01/08 09:05","price":684800},{"date":"1397/01/08 09:15","price":684900},{"date":"1397/01/08 09:20","price":685000},{"date":"1397/01/08 09:25","price":684800},{"date":"1397/01/08 09:30","price":684500},{"date":"1397/01/08 09:40","price":684600},{"date":"1397/01/08 09:50","price":684500},{"date":"1397/01/08 09:55","price":684800},{"date":"1397/01/08 10:00","price":684900},{"date":"1397/01/08 10:10","price":684700},{"date":"1397/01/08 10:15","price":684300},{"date":"1397/01/08 10:20","price":683900},{"date":"1397/01/08 10:25","price":684200},{"date":"1397/01/08 10:35","price":683800},{"date":"1397/01/08 10:40","price":684100},{"date":"1397/01/08 10:45","price":683900},{"date":"1397/01/08 10:50","price":683200},{"date":"1397/01/08 11:00","price":688600},{"date":"1397/01/08 11:05","price":688300},{"date":"1397/01/08 11:10","price":688400},{"date":"1397/01/08 11:15","price":688200},{"date":"1397/01/08 11:20","price":688600},{"date":"1397/01/08 11:25","price":688500},{"date":"1397/01/08 11:35","price":688900},{"date":"1397/01/08 11:45","price":684100},{"date":"1397/01/08 11:50","price":683800},{"date":"1397/01/08 11:55","price":682900},{"date":"1397/01/08 12:00","price":683000},{"date":"1397/01/08 12:10","price":683300},{"date":"1397/01/08 12:15","price":683500},{"date":"1397/01/08 12:20","price":684100},{"date":"1397/01/08 12:25","price":684000},{"date":"1397/01/08 12:30","price":684100},{"date":"1397/01/08 12:35","price":684300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398