پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9996
بیشترین: 
2.0219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0185
زمان: 
1/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 2.0185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":2.013},{"date":"1397/01/08 00:32","price":2.01},{"date":"1397/01/08 01:00","price":2.0132},{"date":"1397/01/08 01:32","price":2.0095},{"date":"1397/01/08 02:00","price":2.0097},{"date":"1397/01/08 03:00","price":2.012},{"date":"1397/01/08 03:32","price":2.0139},{"date":"1397/01/08 04:32","price":2.0145},{"date":"1397/01/08 05:00","price":2.0142},{"date":"1397/01/08 05:32","price":2.0144},{"date":"1397/01/08 06:08","price":2.0143},{"date":"1397/01/08 06:32","price":2.016},{"date":"1397/01/08 07:00","price":2.0145},{"date":"1397/01/08 07:32","price":2.0137},{"date":"1397/01/08 08:08","price":2.0126},{"date":"1397/01/08 09:08","price":2.0141},{"date":"1397/01/08 09:32","price":2.0116},{"date":"1397/01/08 10:00","price":2.0114},{"date":"1397/01/08 10:32","price":2.0123},{"date":"1397/01/08 11:00","price":2.0116},{"date":"1397/01/08 11:32","price":2.0139},{"date":"1397/01/08 12:00","price":2.0062},{"date":"1397/01/08 12:32","price":2.0085},{"date":"1397/01/08 13:00","price":2.0146},{"date":"1397/01/08 13:32","price":2.0122},{"date":"1397/01/08 14:08","price":2.017},{"date":"1397/01/08 14:32","price":2.0139},{"date":"1397/01/08 15:00","price":2.0152},{"date":"1397/01/08 15:32","price":2.0195},{"date":"1397/01/08 16:00","price":2.0211},{"date":"1397/01/08 16:32","price":2.0208},{"date":"1397/01/08 17:00","price":2.0217},{"date":"1397/01/08 17:32","price":2.0219},{"date":"1397/01/08 18:08","price":2.0199},{"date":"1397/01/08 18:32","price":2.0181},{"date":"1397/01/08 19:00","price":2.014},{"date":"1397/01/08 19:32","price":2.02},{"date":"1397/01/08 20:00","price":2.0219},{"date":"1397/01/08 20:32","price":1.9996},{"date":"1397/01/08 21:00","price":2.0084},{"date":"1397/01/08 21:32","price":2.0059},{"date":"1397/01/08 22:00","price":2.0076},{"date":"1397/01/08 22:32","price":2.0125},{"date":"1397/01/08 23:00","price":2.012},{"date":"1397/01/08 23:32","price":2.0185}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398