پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
68.09
بیشترین: 
69.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.92
زمان: 
1/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 68.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":68.98},{"date":"1397/01/08 00:32","price":68.97},{"date":"1397/01/08 01:00","price":69.03},{"date":"1397/01/08 01:32","price":68.88},{"date":"1397/01/08 02:00","price":68.92},{"date":"1397/01/08 03:00","price":68.93},{"date":"1397/01/08 05:00","price":69.03},{"date":"1397/01/08 05:32","price":69.08},{"date":"1397/01/08 06:08","price":69.05},{"date":"1397/01/08 06:32","price":69.14},{"date":"1397/01/08 07:00","price":69.06},{"date":"1397/01/08 07:32","price":69.02},{"date":"1397/01/08 08:08","price":68.97},{"date":"1397/01/08 09:08","price":68.98},{"date":"1397/01/08 09:32","price":68.97},{"date":"1397/01/08 10:00","price":68.89},{"date":"1397/01/08 10:32","price":68.92},{"date":"1397/01/08 11:00","price":68.91},{"date":"1397/01/08 11:32","price":68.93},{"date":"1397/01/08 12:00","price":69},{"date":"1397/01/08 12:32","price":68.81},{"date":"1397/01/08 13:00","price":68.94},{"date":"1397/01/08 13:32","price":68.89},{"date":"1397/01/08 14:08","price":69.02},{"date":"1397/01/08 14:32","price":68.9},{"date":"1397/01/08 15:00","price":68.95},{"date":"1397/01/08 15:32","price":69.09},{"date":"1397/01/08 16:00","price":69.14},{"date":"1397/01/08 16:32","price":69.09},{"date":"1397/01/08 17:32","price":69.06},{"date":"1397/01/08 18:08","price":69},{"date":"1397/01/08 18:32","price":68.91},{"date":"1397/01/08 19:00","price":68.81},{"date":"1397/01/08 19:32","price":68.97},{"date":"1397/01/08 20:00","price":68.98},{"date":"1397/01/08 20:32","price":68.09},{"date":"1397/01/08 21:00","price":68.28},{"date":"1397/01/08 21:32","price":68.34},{"date":"1397/01/08 22:00","price":68.36},{"date":"1397/01/08 22:32","price":68.64},{"date":"1397/01/08 23:00","price":68.74},{"date":"1397/01/08 23:32","price":68.92}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398