پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
63.8
بیشترین: 
64.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.61
زمان: 
1/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 64.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":64.78},{"date":"1397/01/08 00:32","price":64.75},{"date":"1397/01/08 01:00","price":64.84},{"date":"1397/01/08 01:32","price":64.66},{"date":"1397/01/08 02:00","price":64.69},{"date":"1397/01/08 03:00","price":64.78},{"date":"1397/01/08 03:32","price":64.83},{"date":"1397/01/08 04:00","price":64.78},{"date":"1397/01/08 04:32","price":64.8},{"date":"1397/01/08 05:00","price":64.84},{"date":"1397/01/08 05:32","price":64.88},{"date":"1397/01/08 06:08","price":64.83},{"date":"1397/01/08 06:32","price":64.91},{"date":"1397/01/08 07:00","price":64.84},{"date":"1397/01/08 07:32","price":64.78},{"date":"1397/01/08 08:08","price":64.72},{"date":"1397/01/08 08:32","price":64.73},{"date":"1397/01/08 09:08","price":64.75},{"date":"1397/01/08 09:32","price":64.72},{"date":"1397/01/08 10:00","price":64.66},{"date":"1397/01/08 10:32","price":64.69},{"date":"1397/01/08 11:32","price":64.72},{"date":"1397/01/08 12:00","price":64.73},{"date":"1397/01/08 12:32","price":64.52},{"date":"1397/01/08 13:00","price":64.59},{"date":"1397/01/08 13:32","price":64.57},{"date":"1397/01/08 14:08","price":64.64},{"date":"1397/01/08 14:32","price":64.58},{"date":"1397/01/08 15:00","price":64.64},{"date":"1397/01/08 15:32","price":64.77},{"date":"1397/01/08 16:00","price":64.81},{"date":"1397/01/08 16:32","price":64.75},{"date":"1397/01/08 17:00","price":64.72},{"date":"1397/01/08 17:32","price":64.69},{"date":"1397/01/08 18:08","price":64.64},{"date":"1397/01/08 18:32","price":64.56},{"date":"1397/01/08 19:00","price":64.44},{"date":"1397/01/08 19:32","price":64.58},{"date":"1397/01/08 20:32","price":63.8},{"date":"1397/01/08 21:00","price":64.03},{"date":"1397/01/08 22:00","price":64.08},{"date":"1397/01/08 22:32","price":64.33},{"date":"1397/01/08 23:00","price":64.39},{"date":"1397/01/08 23:32","price":64.61}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398