کمترین: 
725300
بیشترین: 
735800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725300
زمان: 
1/7 20:30
قیمت طلای متفرقه امروز 7 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 725300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 13:40","price":735800},{"date":"1397/01/07 13:55","price":733700},{"date":"1397/01/07 15:25","price":732400},{"date":"1397/01/07 15:45","price":730300},{"date":"1397/01/07 16:00","price":729800},{"date":"1397/01/07 16:35","price":729300},{"date":"1397/01/07 17:20","price":728500},{"date":"1397/01/07 18:20","price":726900},{"date":"1397/01/07 18:25","price":726400},{"date":"1397/01/07 18:50","price":725600},{"date":"1397/01/07 20:30","price":725300}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398