کمترین: 
1693000
بیشترین: 
1715000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1712500
زمان: 
1/7 15:54
قیمت سکه امامی امروز 7 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 1712500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 12:30","price":1697500},{"date":"1397/01/07 12:36","price":1693000},{"date":"1397/01/07 13:30","price":1696500},{"date":"1397/01/07 13:36","price":1700000},{"date":"1397/01/07 13:48","price":1705000},{"date":"1397/01/07 13:54","price":1707500},{"date":"1397/01/07 14:00","price":1715000},{"date":"1397/01/07 15:54","price":1712500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398