کمترین: 
96576
بیشترین: 
96596.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96596.7
زمان: 
1/7 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 7 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 96596.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 10:20","price":96576.0},{"date":"1397/01/07 10:30","price":96579.6},{"date":"1397/01/07 10:40","price":96576.4},{"date":"1397/01/07 13:20","price":96596.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398