کمترین: 
4960
بیشترین: 
5156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5049
زمان: 
1/7 16:30
قیمت دلار امروز 7 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 7 فروردین 1397 , 5049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 10:10","price":5156},{"date":"1397/01/07 10:30","price":5095},{"date":"1397/01/07 10:40","price":5101},{"date":"1397/01/07 11:10","price":5111},{"date":"1397/01/07 11:50","price":4960},{"date":"1397/01/07 12:30","price":5140},{"date":"1397/01/07 12:40","price":5095},{"date":"1397/01/07 13:40","price":5105},{"date":"1397/01/07 14:50","price":5081},{"date":"1397/01/07 15:30","price":5069},{"date":"1397/01/07 15:40","price":5093},{"date":"1397/01/07 16:20","price":5046},{"date":"1397/01/07 16:30","price":5049}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398