پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
212702
بیشترین: 
216149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
212763
زمان: 
1/7 22:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 7 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 7 فروردین 1397 , 212763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 10:05","price":215934},{"date":"1397/01/07 10:10","price":215965},{"date":"1397/01/07 10:20","price":215903},{"date":"1397/01/07 10:30","price":215934},{"date":"1397/01/07 10:35","price":215965},{"date":"1397/01/07 10:40","price":215995},{"date":"1397/01/07 10:55","price":216026},{"date":"1397/01/07 11:00","price":215995},{"date":"1397/01/07 11:10","price":216057},{"date":"1397/01/07 11:15","price":216119},{"date":"1397/01/07 11:20","price":216149},{"date":"1397/01/07 11:25","price":216119},{"date":"1397/01/07 11:40","price":216149},{"date":"1397/01/07 11:50","price":216119},{"date":"1397/01/07 11:55","price":216088},{"date":"1397/01/07 12:05","price":216149},{"date":"1397/01/07 12:10","price":216119},{"date":"1397/01/07 12:15","price":216088},{"date":"1397/01/07 12:25","price":216057},{"date":"1397/01/07 12:35","price":216026},{"date":"1397/01/07 12:40","price":215903},{"date":"1397/01/07 12:45","price":215965},{"date":"1397/01/07 12:50","price":215934},{"date":"1397/01/07 13:10","price":215965},{"date":"1397/01/07 13:15","price":215872},{"date":"1397/01/07 13:30","price":215842},{"date":"1397/01/07 13:40","price":215749},{"date":"1397/01/07 13:45","price":215718},{"date":"1397/01/07 13:55","price":215134},{"date":"1397/01/07 14:00","price":215164},{"date":"1397/01/07 14:05","price":215195},{"date":"1397/01/07 14:10","price":215134},{"date":"1397/01/07 14:15","price":215072},{"date":"1397/01/07 14:20","price":215134},{"date":"1397/01/07 14:25","price":215103},{"date":"1397/01/07 14:30","price":215072},{"date":"1397/01/07 14:40","price":215103},{"date":"1397/01/07 14:50","price":215072},{"date":"1397/01/07 15:00","price":215041},{"date":"1397/01/07 15:05","price":215072},{"date":"1397/01/07 15:15","price":215041},{"date":"1397/01/07 15:20","price":215072},{"date":"1397/01/07 15:25","price":214795},{"date":"1397/01/07 15:35","price":214733},{"date":"1397/01/07 15:45","price":214087},{"date":"1397/01/07 15:50","price":214025},{"date":"1397/01/07 15:55","price":214056},{"date":"1397/01/07 16:00","price":214025},{"date":"1397/01/07 16:05","price":213995},{"date":"1397/01/07 16:10","price":214056},{"date":"1397/01/07 16:15","price":214087},{"date":"1397/01/07 16:35","price":213810},{"date":"1397/01/07 16:40","price":213718},{"date":"1397/01/07 16:45","price":213625},{"date":"1397/01/07 16:50","price":213564},{"date":"1397/01/07 17:00","price":213533},{"date":"1397/01/07 17:05","price":213594},{"date":"1397/01/07 17:15","price":213625},{"date":"1397/01/07 17:30","price":213594},{"date":"1397/01/07 17:35","price":213625},{"date":"1397/01/07 17:40","price":213594},{"date":"1397/01/07 17:55","price":213564},{"date":"1397/01/07 18:00","price":213594},{"date":"1397/01/07 18:05","price":213564},{"date":"1397/01/07 18:10","price":213533},{"date":"1397/01/07 18:15","price":213471},{"date":"1397/01/07 18:20","price":213287},{"date":"1397/01/07 18:25","price":213010},{"date":"1397/01/07 18:35","price":212948},{"date":"1397/01/07 18:40","price":212917},{"date":"1397/01/07 18:50","price":212794},{"date":"1397/01/07 18:55","price":212763},{"date":"1397/01/07 19:05","price":212733},{"date":"1397/01/07 19:10","price":212825},{"date":"1397/01/07 19:15","price":212794},{"date":"1397/01/07 19:25","price":212763},{"date":"1397/01/07 19:40","price":212733},{"date":"1397/01/07 19:50","price":212763},{"date":"1397/01/07 19:55","price":212825},{"date":"1397/01/07 20:00","price":212794},{"date":"1397/01/07 20:15","price":212763},{"date":"1397/01/07 20:20","price":212794},{"date":"1397/01/07 20:25","price":212763},{"date":"1397/01/07 20:30","price":212733},{"date":"1397/01/07 20:35","price":212702},{"date":"1397/01/07 20:45","price":212733},{"date":"1397/01/07 20:50","price":212794},{"date":"1397/01/07 21:10","price":212856},{"date":"1397/01/07 21:20","price":212825},{"date":"1397/01/07 21:25","price":212886},{"date":"1397/01/07 21:35","price":212856},{"date":"1397/01/07 21:50","price":212794},{"date":"1397/01/07 21:55","price":212733},{"date":"1397/01/07 22:00","price":212702},{"date":"1397/01/07 22:10","price":212733},{"date":"1397/01/07 22:15","price":212763},{"date":"1397/01/07 22:20","price":212794},{"date":"1397/01/07 22:25","price":212763}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398