پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
159528
بیشترین: 
162113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159574
زمان: 
1/7 22:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 7 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 7 فروردین 1397 , 159574 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 10:05","price":161952},{"date":"1397/01/07 10:10","price":161975},{"date":"1397/01/07 10:20","price":161929},{"date":"1397/01/07 10:30","price":161952},{"date":"1397/01/07 10:35","price":161975},{"date":"1397/01/07 10:40","price":161998},{"date":"1397/01/07 10:55","price":162021},{"date":"1397/01/07 11:00","price":161998},{"date":"1397/01/07 11:10","price":162044},{"date":"1397/01/07 11:15","price":162090},{"date":"1397/01/07 11:20","price":162113},{"date":"1397/01/07 11:25","price":162090},{"date":"1397/01/07 11:40","price":162113},{"date":"1397/01/07 11:50","price":162090},{"date":"1397/01/07 11:55","price":162067},{"date":"1397/01/07 12:05","price":162113},{"date":"1397/01/07 12:10","price":162090},{"date":"1397/01/07 12:15","price":162067},{"date":"1397/01/07 12:25","price":162044},{"date":"1397/01/07 12:35","price":162021},{"date":"1397/01/07 12:40","price":161929},{"date":"1397/01/07 12:45","price":161975},{"date":"1397/01/07 12:50","price":161952},{"date":"1397/01/07 13:10","price":161975},{"date":"1397/01/07 13:15","price":161906},{"date":"1397/01/07 13:30","price":161883},{"date":"1397/01/07 13:40","price":161813},{"date":"1397/01/07 13:45","price":161790},{"date":"1397/01/07 13:55","price":161352},{"date":"1397/01/07 14:00","price":161375},{"date":"1397/01/07 14:05","price":161398},{"date":"1397/01/07 14:10","price":161352},{"date":"1397/01/07 14:15","price":161305},{"date":"1397/01/07 14:20","price":161352},{"date":"1397/01/07 14:25","price":161329},{"date":"1397/01/07 14:30","price":161305},{"date":"1397/01/07 14:40","price":161329},{"date":"1397/01/07 14:50","price":161305},{"date":"1397/01/07 15:00","price":161282},{"date":"1397/01/07 15:05","price":161305},{"date":"1397/01/07 15:15","price":161282},{"date":"1397/01/07 15:20","price":161305},{"date":"1397/01/07 15:25","price":161098},{"date":"1397/01/07 15:35","price":161052},{"date":"1397/01/07 15:45","price":160567},{"date":"1397/01/07 15:50","price":160521},{"date":"1397/01/07 15:55","price":160544},{"date":"1397/01/07 16:00","price":160521},{"date":"1397/01/07 16:05","price":160497},{"date":"1397/01/07 16:10","price":160544},{"date":"1397/01/07 16:15","price":160567},{"date":"1397/01/07 16:35","price":160359},{"date":"1397/01/07 16:40","price":160290},{"date":"1397/01/07 16:45","price":160220},{"date":"1397/01/07 16:50","price":160174},{"date":"1397/01/07 17:00","price":160151},{"date":"1397/01/07 17:05","price":160197},{"date":"1397/01/07 17:15","price":160220},{"date":"1397/01/07 17:30","price":160197},{"date":"1397/01/07 17:35","price":160220},{"date":"1397/01/07 17:40","price":160197},{"date":"1397/01/07 17:55","price":160174},{"date":"1397/01/07 18:00","price":160197},{"date":"1397/01/07 18:05","price":160174},{"date":"1397/01/07 18:10","price":160151},{"date":"1397/01/07 18:15","price":160105},{"date":"1397/01/07 18:20","price":159966},{"date":"1397/01/07 18:25","price":159759},{"date":"1397/01/07 18:35","price":159712},{"date":"1397/01/07 18:40","price":159689},{"date":"1397/01/07 18:50","price":159597},{"date":"1397/01/07 18:55","price":159574},{"date":"1397/01/07 19:05","price":159551},{"date":"1397/01/07 19:10","price":159620},{"date":"1397/01/07 19:15","price":159597},{"date":"1397/01/07 19:25","price":159574},{"date":"1397/01/07 19:40","price":159551},{"date":"1397/01/07 19:50","price":159574},{"date":"1397/01/07 19:55","price":159620},{"date":"1397/01/07 20:00","price":159597},{"date":"1397/01/07 20:15","price":159574},{"date":"1397/01/07 20:20","price":159597},{"date":"1397/01/07 20:25","price":159574},{"date":"1397/01/07 20:30","price":159551},{"date":"1397/01/07 20:35","price":159528},{"date":"1397/01/07 20:45","price":159551},{"date":"1397/01/07 20:50","price":159597},{"date":"1397/01/07 21:10","price":159643},{"date":"1397/01/07 21:20","price":159620},{"date":"1397/01/07 21:25","price":159666},{"date":"1397/01/07 21:35","price":159643},{"date":"1397/01/07 21:50","price":159597},{"date":"1397/01/07 21:55","price":159551},{"date":"1397/01/07 22:00","price":159528},{"date":"1397/01/07 22:10","price":159551},{"date":"1397/01/07 22:15","price":159574},{"date":"1397/01/07 22:20","price":159597},{"date":"1397/01/07 22:25","price":159574}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398