پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
691250
بیشترین: 
702350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
691350
زمان: 
1/7 22:25
قیمت مثقال طلا امروز 7 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 7 فروردین 1397 , 691350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 10:05","price":702000},{"date":"1397/01/07 10:10","price":702050},{"date":"1397/01/07 10:20","price":701950},{"date":"1397/01/07 10:30","price":702000},{"date":"1397/01/07 10:35","price":702050},{"date":"1397/01/07 10:40","price":702100},{"date":"1397/01/07 10:55","price":702150},{"date":"1397/01/07 11:00","price":702100},{"date":"1397/01/07 11:10","price":702200},{"date":"1397/01/07 11:15","price":702300},{"date":"1397/01/07 11:20","price":702350},{"date":"1397/01/07 11:25","price":702300},{"date":"1397/01/07 11:40","price":702350},{"date":"1397/01/07 11:50","price":702300},{"date":"1397/01/07 11:55","price":702250},{"date":"1397/01/07 12:05","price":702350},{"date":"1397/01/07 12:10","price":702300},{"date":"1397/01/07 12:15","price":702250},{"date":"1397/01/07 12:25","price":702200},{"date":"1397/01/07 12:35","price":702150},{"date":"1397/01/07 12:40","price":701950},{"date":"1397/01/07 12:45","price":702050},{"date":"1397/01/07 12:50","price":702000},{"date":"1397/01/07 13:10","price":702050},{"date":"1397/01/07 13:15","price":701900},{"date":"1397/01/07 13:30","price":701850},{"date":"1397/01/07 13:40","price":701200},{"date":"1397/01/07 13:45","price":701150},{"date":"1397/01/07 13:55","price":699200},{"date":"1397/01/07 14:00","price":699250},{"date":"1397/01/07 14:05","price":699300},{"date":"1397/01/07 14:10","price":699200},{"date":"1397/01/07 14:15","price":699100},{"date":"1397/01/07 14:20","price":699200},{"date":"1397/01/07 14:25","price":699150},{"date":"1397/01/07 14:30","price":699100},{"date":"1397/01/07 14:40","price":699150},{"date":"1397/01/07 14:50","price":699100},{"date":"1397/01/07 15:00","price":699050},{"date":"1397/01/07 15:05","price":699100},{"date":"1397/01/07 15:15","price":699050},{"date":"1397/01/07 15:20","price":699100},{"date":"1397/01/07 15:25","price":698050},{"date":"1397/01/07 15:35","price":697950},{"date":"1397/01/07 15:45","price":695900},{"date":"1397/01/07 15:50","price":695800},{"date":"1397/01/07 15:55","price":695850},{"date":"1397/01/07 16:00","price":695550},{"date":"1397/01/07 16:05","price":695500},{"date":"1397/01/07 16:10","price":695600},{"date":"1397/01/07 16:15","price":695650},{"date":"1397/01/07 16:35","price":694950},{"date":"1397/01/07 16:40","price":694800},{"date":"1397/01/07 16:45","price":694650},{"date":"1397/01/07 16:50","price":694550},{"date":"1397/01/07 17:00","price":694500},{"date":"1397/01/07 17:05","price":694600},{"date":"1397/01/07 17:15","price":694650},{"date":"1397/01/07 17:20","price":694250},{"date":"1397/01/07 17:30","price":694200},{"date":"1397/01/07 17:35","price":694250},{"date":"1397/01/07 17:40","price":694200},{"date":"1397/01/07 17:55","price":694150},{"date":"1397/01/07 18:00","price":694200},{"date":"1397/01/07 18:05","price":694150},{"date":"1397/01/07 18:10","price":694100},{"date":"1397/01/07 18:15","price":694000},{"date":"1397/01/07 18:20","price":692950},{"date":"1397/01/07 18:25","price":692250},{"date":"1397/01/07 18:35","price":692150},{"date":"1397/01/07 18:40","price":692100},{"date":"1397/01/07 18:50","price":691550},{"date":"1397/01/07 18:55","price":691500},{"date":"1397/01/07 19:05","price":691450},{"date":"1397/01/07 19:10","price":691600},{"date":"1397/01/07 19:15","price":691550},{"date":"1397/01/07 19:25","price":691500},{"date":"1397/01/07 19:40","price":691450},{"date":"1397/01/07 19:50","price":691500},{"date":"1397/01/07 19:55","price":691600},{"date":"1397/01/07 20:00","price":691550},{"date":"1397/01/07 20:15","price":691500},{"date":"1397/01/07 20:20","price":691550},{"date":"1397/01/07 20:25","price":691500},{"date":"1397/01/07 20:30","price":691300},{"date":"1397/01/07 20:35","price":691250},{"date":"1397/01/07 20:45","price":691300},{"date":"1397/01/07 20:50","price":691400},{"date":"1397/01/07 21:10","price":691500},{"date":"1397/01/07 21:20","price":691450},{"date":"1397/01/07 21:25","price":691550},{"date":"1397/01/07 21:35","price":691500},{"date":"1397/01/07 21:50","price":691400},{"date":"1397/01/07 21:55","price":691300},{"date":"1397/01/07 22:00","price":691250},{"date":"1397/01/07 22:10","price":691300},{"date":"1397/01/07 22:15","price":691350},{"date":"1397/01/07 22:20","price":691400},{"date":"1397/01/07 22:25","price":691350}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398