کمترین: 
2882.4
بیشترین: 
2882.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2882.4
زمان: 
1/7 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 فروردین 1397 , 2882.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 09:10","price":2882.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398