کمترین: 
12552.7
بیشترین: 
12552.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12552.7
زمان: 
1/7 09:10
قیمت دینار کویت امروز 7 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 12552.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 09:10","price":12552.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399