کمترین: 
491.2
بیشترین: 
491.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.2
زمان: 
1/7 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 491.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 09:10","price":491.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398