کمترین: 
5363.7
بیشترین: 
5363.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5363.7
زمان: 
1/7 09:10
قیمت پوند امروز 7 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 فروردین 1397 , 5363.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 09:10","price":5363.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398