پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.665
بیشترین: 
2.717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.712
زمان: 
1/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 2.712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:32","price":2.671},{"date":"1397/01/07 01:00","price":2.676},{"date":"1397/01/07 01:32","price":2.67},{"date":"1397/01/07 03:00","price":2.667},{"date":"1397/01/07 03:32","price":2.67},{"date":"1397/01/07 04:08","price":2.671},{"date":"1397/01/07 05:00","price":2.673},{"date":"1397/01/07 05:32","price":2.672},{"date":"1397/01/07 06:32","price":2.673},{"date":"1397/01/07 07:00","price":2.68},{"date":"1397/01/07 07:32","price":2.677},{"date":"1397/01/07 08:00","price":2.678},{"date":"1397/01/07 08:32","price":2.679},{"date":"1397/01/07 09:00","price":2.675},{"date":"1397/01/07 09:32","price":2.68},{"date":"1397/01/07 10:00","price":2.683},{"date":"1397/01/07 10:32","price":2.69},{"date":"1397/01/07 11:00","price":2.691},{"date":"1397/01/07 11:32","price":2.69},{"date":"1397/01/07 12:00","price":2.683},{"date":"1397/01/07 12:32","price":2.685},{"date":"1397/01/07 13:00","price":2.688},{"date":"1397/01/07 13:32","price":2.687},{"date":"1397/01/07 14:32","price":2.684},{"date":"1397/01/07 15:00","price":2.685},{"date":"1397/01/07 15:32","price":2.688},{"date":"1397/01/07 16:00","price":2.677},{"date":"1397/01/07 16:32","price":2.674},{"date":"1397/01/07 17:00","price":2.665},{"date":"1397/01/07 17:32","price":2.674},{"date":"1397/01/07 18:00","price":2.69},{"date":"1397/01/07 18:32","price":2.675},{"date":"1397/01/07 19:00","price":2.672},{"date":"1397/01/07 19:32","price":2.675},{"date":"1397/01/07 20:00","price":2.682},{"date":"1397/01/07 20:32","price":2.687},{"date":"1397/01/07 21:00","price":2.683},{"date":"1397/01/07 21:32","price":2.682},{"date":"1397/01/07 22:00","price":2.687},{"date":"1397/01/07 22:32","price":2.7},{"date":"1397/01/07 23:00","price":2.717},{"date":"1397/01/07 23:32","price":2.712}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398