پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0116
بیشترین: 
2.0392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0116
زمان: 
1/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 فروردین 1397 , 2.0116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:00","price":2.0195},{"date":"1397/01/07 00:32","price":2.0175},{"date":"1397/01/07 01:00","price":2.0176},{"date":"1397/01/07 01:32","price":2.0197},{"date":"1397/01/07 02:00","price":2.0183},{"date":"1397/01/07 03:00","price":2.0198},{"date":"1397/01/07 03:32","price":2.0202},{"date":"1397/01/07 04:08","price":2.0184},{"date":"1397/01/07 04:32","price":2.0203},{"date":"1397/01/07 05:00","price":2.0197},{"date":"1397/01/07 06:00","price":2.0229},{"date":"1397/01/07 06:32","price":2.0239},{"date":"1397/01/07 07:00","price":2.0228},{"date":"1397/01/07 07:32","price":2.0231},{"date":"1397/01/07 08:00","price":2.0267},{"date":"1397/01/07 09:00","price":2.0256},{"date":"1397/01/07 09:32","price":2.0244},{"date":"1397/01/07 10:00","price":2.0252},{"date":"1397/01/07 10:32","price":2.0208},{"date":"1397/01/07 11:00","price":2.0184},{"date":"1397/01/07 11:32","price":2.0212},{"date":"1397/01/07 12:00","price":2.025},{"date":"1397/01/07 12:32","price":2.0272},{"date":"1397/01/07 13:00","price":2.0248},{"date":"1397/01/07 13:32","price":2.0276},{"date":"1397/01/07 14:00","price":2.0269},{"date":"1397/01/07 14:32","price":2.0285},{"date":"1397/01/07 15:00","price":2.0259},{"date":"1397/01/07 15:32","price":2.0286},{"date":"1397/01/07 16:00","price":2.028},{"date":"1397/01/07 16:32","price":2.0335},{"date":"1397/01/07 17:00","price":2.0303},{"date":"1397/01/07 17:32","price":2.0392},{"date":"1397/01/07 18:00","price":2.0291},{"date":"1397/01/07 18:32","price":2.0173},{"date":"1397/01/07 19:00","price":2.0229},{"date":"1397/01/07 19:32","price":2.02},{"date":"1397/01/07 20:00","price":2.0187},{"date":"1397/01/07 20:32","price":2.0225},{"date":"1397/01/07 21:00","price":2.0276},{"date":"1397/01/07 21:32","price":2.0255},{"date":"1397/01/07 22:00","price":2.0241},{"date":"1397/01/07 22:32","price":2.0234},{"date":"1397/01/07 23:00","price":2.0216},{"date":"1397/01/07 23:32","price":2.0116}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398