پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
614.13
بیشترین: 
623.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.13
زمان: 
1/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 614.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:00","price":615.13},{"date":"1397/01/07 00:32","price":614.88},{"date":"1397/01/07 01:00","price":615.13},{"date":"1397/01/07 01:32","price":615.63},{"date":"1397/01/07 02:00","price":615.25},{"date":"1397/01/07 05:00","price":615.88},{"date":"1397/01/07 06:00","price":616.13},{"date":"1397/01/07 06:32","price":616.38},{"date":"1397/01/07 07:00","price":615.75},{"date":"1397/01/07 07:32","price":615.88},{"date":"1397/01/07 08:00","price":617.13},{"date":"1397/01/07 08:32","price":616.88},{"date":"1397/01/07 09:00","price":616.38},{"date":"1397/01/07 10:00","price":616.5},{"date":"1397/01/07 10:32","price":615.63},{"date":"1397/01/07 11:00","price":615.13},{"date":"1397/01/07 11:32","price":615.63},{"date":"1397/01/07 12:00","price":617.38},{"date":"1397/01/07 12:32","price":618.5},{"date":"1397/01/07 13:00","price":617.88},{"date":"1397/01/07 13:32","price":618.63},{"date":"1397/01/07 14:00","price":618.38},{"date":"1397/01/07 14:32","price":618.25},{"date":"1397/01/07 15:00","price":617.13},{"date":"1397/01/07 15:32","price":618.38},{"date":"1397/01/07 16:00","price":618.75},{"date":"1397/01/07 16:32","price":620.63},{"date":"1397/01/07 17:00","price":620.38},{"date":"1397/01/07 17:32","price":623.38},{"date":"1397/01/07 18:00","price":621.13},{"date":"1397/01/07 18:32","price":617.13},{"date":"1397/01/07 19:00","price":619.63},{"date":"1397/01/07 19:32","price":618.63},{"date":"1397/01/07 20:00","price":618.38},{"date":"1397/01/07 20:32","price":618.63},{"date":"1397/01/07 21:00","price":619.13},{"date":"1397/01/07 21:32","price":618.63},{"date":"1397/01/07 22:00","price":618.5},{"date":"1397/01/07 22:32","price":618.25},{"date":"1397/01/07 23:00","price":617.5},{"date":"1397/01/07 23:32","price":614.13}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398