پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0137
بیشترین: 
2.0436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0137
زمان: 
1/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 2.0137 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:00","price":2.0196},{"date":"1397/01/07 00:32","price":2.0164},{"date":"1397/01/07 01:00","price":2.018},{"date":"1397/01/07 01:32","price":2.0194},{"date":"1397/01/07 02:00","price":2.019},{"date":"1397/01/07 03:00","price":2.0205},{"date":"1397/01/07 03:32","price":2.0214},{"date":"1397/01/07 04:08","price":2.0196},{"date":"1397/01/07 04:32","price":2.0194},{"date":"1397/01/07 05:00","price":2.0196},{"date":"1397/01/07 05:32","price":2.0198},{"date":"1397/01/07 06:00","price":2.0209},{"date":"1397/01/07 06:32","price":2.0224},{"date":"1397/01/07 07:00","price":2.0209},{"date":"1397/01/07 07:32","price":2.021},{"date":"1397/01/07 08:00","price":2.0251},{"date":"1397/01/07 08:32","price":2.0242},{"date":"1397/01/07 09:00","price":2.0233},{"date":"1397/01/07 09:32","price":2.0227},{"date":"1397/01/07 10:00","price":2.0228},{"date":"1397/01/07 10:32","price":2.0197},{"date":"1397/01/07 11:00","price":2.0177},{"date":"1397/01/07 11:32","price":2.0209},{"date":"1397/01/07 12:00","price":2.0235},{"date":"1397/01/07 12:32","price":2.0262},{"date":"1397/01/07 13:00","price":2.0259},{"date":"1397/01/07 13:32","price":2.0284},{"date":"1397/01/07 14:00","price":2.0283},{"date":"1397/01/07 14:32","price":2.0273},{"date":"1397/01/07 15:00","price":2.0257},{"date":"1397/01/07 15:32","price":2.029},{"date":"1397/01/07 16:00","price":2.0305},{"date":"1397/01/07 16:32","price":2.0335},{"date":"1397/01/07 17:00","price":2.0436},{"date":"1397/01/07 17:32","price":2.0431},{"date":"1397/01/07 18:00","price":2.035},{"date":"1397/01/07 18:32","price":2.028},{"date":"1397/01/07 19:00","price":2.0291},{"date":"1397/01/07 19:32","price":2.0282},{"date":"1397/01/07 20:00","price":2.0242},{"date":"1397/01/07 20:32","price":2.0246},{"date":"1397/01/07 21:00","price":2.0272},{"date":"1397/01/07 21:32","price":2.0271},{"date":"1397/01/07 22:00","price":2.0257},{"date":"1397/01/07 22:32","price":2.0252},{"date":"1397/01/07 23:00","price":2.0233},{"date":"1397/01/07 23:32","price":2.0137}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398