پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
64.8
بیشترین: 
66.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.8
زمان: 
1/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 64.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:00","price":65.56},{"date":"1397/01/07 00:32","price":65.52},{"date":"1397/01/07 01:00","price":65.5},{"date":"1397/01/07 01:32","price":65.52},{"date":"1397/01/07 02:00","price":65.5},{"date":"1397/01/07 03:00","price":65.61},{"date":"1397/01/07 03:32","price":65.64},{"date":"1397/01/07 04:08","price":65.55},{"date":"1397/01/07 04:32","price":65.56},{"date":"1397/01/07 05:00","price":65.58},{"date":"1397/01/07 05:32","price":65.59},{"date":"1397/01/07 06:00","price":65.69},{"date":"1397/01/07 06:32","price":65.73},{"date":"1397/01/07 07:00","price":65.7},{"date":"1397/01/07 07:32","price":65.72},{"date":"1397/01/07 08:00","price":65.92},{"date":"1397/01/07 08:32","price":65.91},{"date":"1397/01/07 09:00","price":65.86},{"date":"1397/01/07 09:32","price":65.81},{"date":"1397/01/07 10:00","price":65.89},{"date":"1397/01/07 10:32","price":65.7},{"date":"1397/01/07 11:00","price":65.64},{"date":"1397/01/07 12:00","price":65.69},{"date":"1397/01/07 12:32","price":65.75},{"date":"1397/01/07 13:00","price":65.66},{"date":"1397/01/07 13:32","price":65.72},{"date":"1397/01/07 14:00","price":65.69},{"date":"1397/01/07 14:32","price":65.77},{"date":"1397/01/07 15:00","price":65.67},{"date":"1397/01/07 15:32","price":65.78},{"date":"1397/01/07 16:00","price":65.75},{"date":"1397/01/07 16:32","price":65.94},{"date":"1397/01/07 17:00","price":65.83},{"date":"1397/01/07 17:32","price":66.2},{"date":"1397/01/07 18:00","price":65.83},{"date":"1397/01/07 18:32","price":65.31},{"date":"1397/01/07 19:00","price":65.55},{"date":"1397/01/07 19:32","price":65.44},{"date":"1397/01/07 20:00","price":65.25},{"date":"1397/01/07 20:32","price":65.34},{"date":"1397/01/07 21:00","price":65.58},{"date":"1397/01/07 21:32","price":65.44},{"date":"1397/01/07 22:00","price":65.41},{"date":"1397/01/07 22:32","price":65.31},{"date":"1397/01/07 23:00","price":65.22},{"date":"1397/01/07 23:32","price":64.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398