کمترین: 
815000
بیشترین: 
820000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820000
زمان: 
1/6 14:42
قیمت نیم سکه امروز 6 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 820000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 14:36","price":815000},{"date":"1397/01/06 14:42","price":820000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398