کمترین: 
813000
بیشترین: 
823000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
823000
زمان: 
1/6 14:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 823000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 12:42","price":813000},{"date":"1397/01/06 14:36","price":818000},{"date":"1397/01/06 14:42","price":823000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398