کمترین: 
1660000
بیشترین: 
1710000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1710000
زمان: 
1/6 14:24
قیمت سکه امامی امروز 6 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 1710000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 12:36","price":1660000},{"date":"1397/01/06 12:42","price":1679000},{"date":"1397/01/06 12:54","price":1678000},{"date":"1397/01/06 13:00","price":1683000},{"date":"1397/01/06 13:06","price":1684000},{"date":"1397/01/06 13:18","price":1685500},{"date":"1397/01/06 13:24","price":1691500},{"date":"1397/01/06 13:42","price":1700000},{"date":"1397/01/06 14:12","price":1705000},{"date":"1397/01/06 14:24","price":1710000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398