کمترین: 
3005
بیشترین: 
3005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3005
زمان: 
1/6 10:30
قیمت منات آذربایجان امروز 6 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 فروردین 1397 , 3005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 10:30","price":3005}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398