کمترین: 
3847
بیشترین: 
3922
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3922
زمان: 
1/6 13:30
قیمت دلار کانادا امروز 6 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 فروردین 1397 , 3922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 10:10","price":3847},{"date":"1397/01/06 11:40","price":3918},{"date":"1397/01/06 13:30","price":3922}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398