پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
213071
بیشترین: 
216396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
216088
زمان: 
1/6 22:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 6 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 6 فروردین 1397 , 216088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 10:05","price":213256},{"date":"1397/01/06 10:10","price":213225},{"date":"1397/01/06 10:15","price":213256},{"date":"1397/01/06 10:20","price":213194},{"date":"1397/01/06 10:30","price":213133},{"date":"1397/01/06 10:45","price":213163},{"date":"1397/01/06 11:05","price":213133},{"date":"1397/01/06 11:10","price":213071},{"date":"1397/01/06 11:25","price":213163},{"date":"1397/01/06 11:30","price":213133},{"date":"1397/01/06 11:45","price":213163},{"date":"1397/01/06 11:50","price":213225},{"date":"1397/01/06 11:55","price":213256},{"date":"1397/01/06 12:05","price":213225},{"date":"1397/01/06 12:20","price":213194},{"date":"1397/01/06 12:30","price":213225},{"date":"1397/01/06 12:35","price":213194},{"date":"1397/01/06 12:40","price":213163},{"date":"1397/01/06 12:55","price":214549},{"date":"1397/01/06 13:00","price":214579},{"date":"1397/01/06 13:05","price":214610},{"date":"1397/01/06 13:30","price":214703},{"date":"1397/01/06 13:35","price":214733},{"date":"1397/01/06 13:50","price":214764},{"date":"1397/01/06 13:55","price":214795},{"date":"1397/01/06 14:00","price":214764},{"date":"1397/01/06 14:05","price":214733},{"date":"1397/01/06 14:35","price":216396},{"date":"1397/01/06 14:45","price":216365},{"date":"1397/01/06 14:55","price":216396},{"date":"1397/01/06 15:05","price":216365},{"date":"1397/01/06 15:15","price":215934},{"date":"1397/01/06 15:20","price":215780},{"date":"1397/01/06 15:35","price":215811},{"date":"1397/01/06 15:40","price":215780},{"date":"1397/01/06 15:45","price":215811},{"date":"1397/01/06 15:50","price":215842},{"date":"1397/01/06 16:00","price":215811},{"date":"1397/01/06 16:05","price":215472},{"date":"1397/01/06 16:15","price":215503},{"date":"1397/01/06 16:30","price":215534},{"date":"1397/01/06 16:35","price":215472},{"date":"1397/01/06 16:40","price":215503},{"date":"1397/01/06 16:50","price":215441},{"date":"1397/01/06 16:55","price":215411},{"date":"1397/01/06 17:05","price":215441},{"date":"1397/01/06 17:15","price":215411},{"date":"1397/01/06 17:20","price":215441},{"date":"1397/01/06 17:25","price":215411},{"date":"1397/01/06 17:30","price":215441},{"date":"1397/01/06 17:35","price":215503},{"date":"1397/01/06 17:40","price":215534},{"date":"1397/01/06 17:45","price":215441},{"date":"1397/01/06 17:50","price":215472},{"date":"1397/01/06 17:55","price":215503},{"date":"1397/01/06 18:00","price":215534},{"date":"1397/01/06 18:05","price":215626},{"date":"1397/01/06 18:10","price":215657},{"date":"1397/01/06 18:15","price":215718},{"date":"1397/01/06 18:25","price":215780},{"date":"1397/01/06 18:35","price":215749},{"date":"1397/01/06 18:40","price":215811},{"date":"1397/01/06 18:45","price":215872},{"date":"1397/01/06 18:50","price":215934},{"date":"1397/01/06 18:55","price":215903},{"date":"1397/01/06 19:05","price":215934},{"date":"1397/01/06 19:15","price":215965},{"date":"1397/01/06 19:25","price":215903},{"date":"1397/01/06 19:30","price":215872},{"date":"1397/01/06 19:40","price":215934},{"date":"1397/01/06 19:45","price":215965},{"date":"1397/01/06 19:55","price":215934},{"date":"1397/01/06 20:05","price":215965},{"date":"1397/01/06 20:10","price":215995},{"date":"1397/01/06 20:15","price":215965},{"date":"1397/01/06 20:25","price":215934},{"date":"1397/01/06 20:30","price":215965},{"date":"1397/01/06 20:35","price":215934},{"date":"1397/01/06 20:40","price":215965},{"date":"1397/01/06 20:45","price":215934},{"date":"1397/01/06 20:50","price":215903},{"date":"1397/01/06 20:55","price":216119},{"date":"1397/01/06 21:05","price":216088},{"date":"1397/01/06 21:15","price":216057},{"date":"1397/01/06 21:25","price":216119},{"date":"1397/01/06 21:35","price":216088},{"date":"1397/01/06 21:40","price":216057},{"date":"1397/01/06 21:55","price":216119},{"date":"1397/01/06 22:00","price":216088},{"date":"1397/01/06 22:05","price":216119},{"date":"1397/01/06 22:10","price":216088},{"date":"1397/01/06 22:15","price":216057},{"date":"1397/01/06 22:30","price":216088}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398