پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
159805
بیشترین: 
162298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162067
زمان: 
1/6 22:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 6 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 6 فروردین 1397 , 162067 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 10:05","price":159943},{"date":"1397/01/06 10:10","price":159920},{"date":"1397/01/06 10:15","price":159943},{"date":"1397/01/06 10:20","price":159897},{"date":"1397/01/06 10:30","price":159851},{"date":"1397/01/06 10:45","price":159874},{"date":"1397/01/06 11:05","price":159851},{"date":"1397/01/06 11:10","price":159805},{"date":"1397/01/06 11:25","price":159874},{"date":"1397/01/06 11:30","price":159851},{"date":"1397/01/06 11:45","price":159874},{"date":"1397/01/06 11:50","price":159920},{"date":"1397/01/06 11:55","price":159943},{"date":"1397/01/06 12:05","price":159920},{"date":"1397/01/06 12:20","price":159897},{"date":"1397/01/06 12:30","price":159920},{"date":"1397/01/06 12:35","price":159897},{"date":"1397/01/06 12:40","price":159874},{"date":"1397/01/06 12:55","price":160913},{"date":"1397/01/06 13:00","price":160936},{"date":"1397/01/06 13:05","price":160959},{"date":"1397/01/06 13:30","price":161028},{"date":"1397/01/06 13:35","price":161052},{"date":"1397/01/06 13:50","price":161075},{"date":"1397/01/06 13:55","price":161098},{"date":"1397/01/06 14:00","price":161075},{"date":"1397/01/06 14:05","price":161052},{"date":"1397/01/06 14:35","price":162298},{"date":"1397/01/06 14:45","price":162275},{"date":"1397/01/06 14:55","price":162298},{"date":"1397/01/06 15:05","price":162275},{"date":"1397/01/06 15:15","price":161952},{"date":"1397/01/06 15:20","price":161836},{"date":"1397/01/06 15:35","price":161860},{"date":"1397/01/06 15:40","price":161836},{"date":"1397/01/06 15:45","price":161860},{"date":"1397/01/06 15:50","price":161883},{"date":"1397/01/06 16:00","price":161860},{"date":"1397/01/06 16:05","price":161606},{"date":"1397/01/06 16:15","price":161629},{"date":"1397/01/06 16:30","price":161652},{"date":"1397/01/06 16:35","price":161606},{"date":"1397/01/06 16:40","price":161629},{"date":"1397/01/06 16:50","price":161583},{"date":"1397/01/06 16:55","price":161559},{"date":"1397/01/06 17:05","price":161583},{"date":"1397/01/06 17:15","price":161559},{"date":"1397/01/06 17:20","price":161583},{"date":"1397/01/06 17:25","price":161559},{"date":"1397/01/06 17:30","price":161583},{"date":"1397/01/06 17:35","price":161629},{"date":"1397/01/06 17:40","price":161652},{"date":"1397/01/06 17:45","price":161583},{"date":"1397/01/06 17:50","price":161606},{"date":"1397/01/06 17:55","price":161629},{"date":"1397/01/06 18:00","price":161652},{"date":"1397/01/06 18:05","price":161721},{"date":"1397/01/06 18:10","price":161744},{"date":"1397/01/06 18:15","price":161790},{"date":"1397/01/06 18:25","price":161836},{"date":"1397/01/06 18:35","price":161813},{"date":"1397/01/06 18:40","price":161860},{"date":"1397/01/06 18:45","price":161906},{"date":"1397/01/06 18:50","price":161952},{"date":"1397/01/06 18:55","price":161929},{"date":"1397/01/06 19:05","price":161952},{"date":"1397/01/06 19:15","price":161975},{"date":"1397/01/06 19:25","price":161929},{"date":"1397/01/06 19:30","price":161906},{"date":"1397/01/06 19:40","price":161952},{"date":"1397/01/06 19:45","price":161975},{"date":"1397/01/06 19:55","price":161952},{"date":"1397/01/06 20:05","price":161975},{"date":"1397/01/06 20:10","price":161998},{"date":"1397/01/06 20:15","price":161975},{"date":"1397/01/06 20:25","price":161952},{"date":"1397/01/06 20:30","price":161975},{"date":"1397/01/06 20:35","price":161952},{"date":"1397/01/06 20:40","price":161975},{"date":"1397/01/06 20:45","price":161952},{"date":"1397/01/06 20:50","price":161929},{"date":"1397/01/06 20:55","price":162090},{"date":"1397/01/06 21:05","price":162067},{"date":"1397/01/06 21:15","price":162044},{"date":"1397/01/06 21:25","price":162090},{"date":"1397/01/06 21:35","price":162067},{"date":"1397/01/06 21:40","price":162044},{"date":"1397/01/06 21:55","price":162090},{"date":"1397/01/06 22:00","price":162067},{"date":"1397/01/06 22:05","price":162090},{"date":"1397/01/06 22:10","price":162067},{"date":"1397/01/06 22:15","price":162044},{"date":"1397/01/06 22:30","price":162067}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398