کمترین: 
3591.1
بیشترین: 
3591.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3591.1
زمان: 
1/6 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 6 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 فروردین 1397 , 3591.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 09:10","price":3591.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398