پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
69.22
بیشترین: 
70.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.47
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 69.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 05:00","price":70.19},{"date":"1397/01/06 05:32","price":70.17},{"date":"1397/01/06 06:00","price":70.11},{"date":"1397/01/06 06:32","price":70.02},{"date":"1397/01/06 07:00","price":69.62},{"date":"1397/01/06 07:32","price":69.54},{"date":"1397/01/06 08:00","price":69.72},{"date":"1397/01/06 08:32","price":69.75},{"date":"1397/01/06 09:00","price":69.67},{"date":"1397/01/06 09:32","price":69.69},{"date":"1397/01/06 10:00","price":69.67},{"date":"1397/01/06 10:32","price":69.58},{"date":"1397/01/06 11:00","price":69.64},{"date":"1397/01/06 12:00","price":69.55},{"date":"1397/01/06 12:32","price":69.42},{"date":"1397/01/06 13:00","price":69.52},{"date":"1397/01/06 13:32","price":69.56},{"date":"1397/01/06 14:00","price":69.75},{"date":"1397/01/06 14:32","price":69.81},{"date":"1397/01/06 15:08","price":69.73},{"date":"1397/01/06 15:32","price":69.7},{"date":"1397/01/06 16:00","price":69.75},{"date":"1397/01/06 16:32","price":69.78},{"date":"1397/01/06 17:00","price":69.83},{"date":"1397/01/06 18:00","price":69.56},{"date":"1397/01/06 18:32","price":69.64},{"date":"1397/01/06 19:00","price":69.39},{"date":"1397/01/06 19:32","price":69.52},{"date":"1397/01/06 20:00","price":69.22},{"date":"1397/01/06 20:32","price":69.59},{"date":"1397/01/06 21:00","price":69.52},{"date":"1397/01/06 21:32","price":69.5},{"date":"1397/01/06 22:00","price":69.47},{"date":"1397/01/06 22:32","price":69.46},{"date":"1397/01/06 23:00","price":69.53},{"date":"1397/01/06 23:32","price":69.47}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398