پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0168
بیشترین: 
2.0496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0186
زمان: 
1/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 فروردین 1397 , 2.0186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 03:00","price":2.0454},{"date":"1397/01/06 03:32","price":2.0413},{"date":"1397/01/06 04:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/06 04:32","price":2.0496},{"date":"1397/01/06 05:00","price":2.0478},{"date":"1397/01/06 05:32","price":2.0467},{"date":"1397/01/06 06:00","price":2.0457},{"date":"1397/01/06 06:32","price":2.0425},{"date":"1397/01/06 07:00","price":2.0332},{"date":"1397/01/06 07:32","price":2.0327},{"date":"1397/01/06 08:00","price":2.0358},{"date":"1397/01/06 08:32","price":2.0367},{"date":"1397/01/06 09:00","price":2.0354},{"date":"1397/01/06 10:00","price":2.0359},{"date":"1397/01/06 10:32","price":2.0337},{"date":"1397/01/06 11:00","price":2.0354},{"date":"1397/01/06 11:32","price":2.0351},{"date":"1397/01/06 12:00","price":2.0338},{"date":"1397/01/06 12:32","price":2.0317},{"date":"1397/01/06 13:00","price":2.0339},{"date":"1397/01/06 13:32","price":2.0346},{"date":"1397/01/06 14:00","price":2.0378},{"date":"1397/01/06 14:32","price":2.0387},{"date":"1397/01/06 15:08","price":2.0373},{"date":"1397/01/06 15:32","price":2.0365},{"date":"1397/01/06 16:00","price":2.0366},{"date":"1397/01/06 16:32","price":2.0379},{"date":"1397/01/06 17:00","price":2.0397},{"date":"1397/01/06 17:32","price":2.0408},{"date":"1397/01/06 18:00","price":2.0339},{"date":"1397/01/06 18:32","price":2.0332},{"date":"1397/01/06 19:00","price":2.0257},{"date":"1397/01/06 19:32","price":2.0252},{"date":"1397/01/06 20:00","price":2.0168},{"date":"1397/01/06 20:32","price":2.0276},{"date":"1397/01/06 21:00","price":2.0221},{"date":"1397/01/06 21:32","price":2.024},{"date":"1397/01/06 22:00","price":2.0224},{"date":"1397/01/06 22:32","price":2.0187},{"date":"1397/01/06 23:00","price":2.0189},{"date":"1397/01/06 23:32","price":2.0186}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398