کمترین: 
4939
بیشترین: 
5118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5103
زمان: 
1/6 20:20
قیمت دلار امروز 6 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 6 فروردین 1397 , 5103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 00:20","price":4991},{"date":"1397/01/06 10:10","price":4939},{"date":"1397/01/06 11:40","price":5005},{"date":"1397/01/06 11:50","price":5021},{"date":"1397/01/06 12:20","price":5023},{"date":"1397/01/06 12:30","price":5041},{"date":"1397/01/06 12:40","price":5048},{"date":"1397/01/06 12:50","price":5064},{"date":"1397/01/06 13:00","price":5074},{"date":"1397/01/06 13:10","price":5061},{"date":"1397/01/06 13:30","price":5063},{"date":"1397/01/06 13:40","price":5051},{"date":"1397/01/06 14:00","price":5048},{"date":"1397/01/06 14:10","price":5086},{"date":"1397/01/06 14:20","price":5089},{"date":"1397/01/06 14:30","price":5083},{"date":"1397/01/06 17:40","price":5118},{"date":"1397/01/06 20:20","price":5103}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398