کمترین: 
670349
بیشترین: 
704152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
675075
زمان: 
1/6 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 6 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 675075 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398