کمترین: 
490
بیشترین: 
547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490
زمان: 
1/6 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 00:00","price":541.16},{"date":"1397/01/06 00:30","price":538.56},{"date":"1397/01/06 01:00","price":541.68},{"date":"1397/01/06 01:30","price":539.59},{"date":"1397/01/06 02:00","price":541.39},{"date":"1397/01/06 02:30","price":541.63},{"date":"1397/01/06 03:00","price":547},{"date":"1397/01/06 03:30","price":540.25},{"date":"1397/01/06 04:30","price":539},{"date":"1397/01/06 05:00","price":539.14},{"date":"1397/01/06 06:00","price":538.12},{"date":"1397/01/06 06:30","price":536.84},{"date":"1397/01/06 07:00","price":538.24},{"date":"1397/01/06 07:30","price":538.62},{"date":"1397/01/06 08:00","price":538},{"date":"1397/01/06 10:30","price":537.2},{"date":"1397/01/06 11:00","price":536.1},{"date":"1397/01/06 13:30","price":532.55},{"date":"1397/01/06 14:00","price":535},{"date":"1397/01/06 14:30","price":529},{"date":"1397/01/06 15:00","price":526},{"date":"1397/01/06 15:30","price":522.47},{"date":"1397/01/06 16:30","price":510},{"date":"1397/01/06 17:00","price":508.6},{"date":"1397/01/06 19:30","price":508.43},{"date":"1397/01/06 20:00","price":507.5},{"date":"1397/01/06 20:30","price":501.86},{"date":"1397/01/06 22:30","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398